ANBI

Vanaf 2012 worden hier de officiële jaarverslagen van Stichting LustrumOpera gepubliceerd.

Download hier het Financieel Jaarverslag 2012.

Download hier het Financieel Jaarverslag 2013.

Download hier het Financieel Jaarverslag 2014.

Download hier het Financieel Jaarverslag 2015.

Download hier het Financieel Jaarverslag 2016.

Download hier het Financieel Jaarverslag 2017.

Download hier het Financieel Jaarverslag 2018.

Download hier het Financieel Jaarverslag 2019.

Download hier het Financieel Jaarverslag 2020.

Download hier het Financieel Jaarverslag 2021.

Naam van de instelling:
Stichting LustrumOpera

RSIN:
851154013

Contactgegevens:
Post- en bezoekadres: Enny Vredelaan 107, 3584 ZC Utrecht
E-mail: [email protected]

Doelstellingen van de stichting:
a. het organiseren van opera-uitvoeringen in binnen- en buitenland en het daarbij bieden van mogelijkheden aan studenten om ervaring op te doen met het organiseren van en participeren in muziektheaterproducties;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beloningsbeleid:
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Bestuurssamenstelling:
De volgende bestuurders zijn momenteel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en vormen het bestuur van de stichting:
Dauwe Lentz (voorzitter)
Marijn Zant (secretaris)
Leonoor van de Merwe (penningmeester)
Hedwig Kok
Anne Ouwerling
Léon Rietman

 

Uitgeoefende activiteit(en) van de stichting en actueel beleidsplan:

​Stichting LustrumOpera organiseert operaproducties op projectbasis. In 2013 organiseerde de stichting het baanbrekende en zeer succesvolle Rheingold op de Rijn. Een binnenvaartschip werd omgebouwd tot operatheater en langs Rijnsteden in Nederland en Duitsland werd Wagners Das Rheingold en de symfonische show The Wagner Experience uitgevoerd in bij elkaar 16 voorstellingen.

I​n 2018 organiseerde Stichting LustrumOpera​ negen uitvoeringen van de opera Thijl van de Nederlandse componist en verzetsstrijder Jan van Gilse, de eerste productie van deze opera sinds 1980. De voorstellingen vonden plaats bij het Nationaal Militair Museum, in een zelf gebouwd locatietheater op de voormalige Vliegbasis Soesterberg.

Vanaf 2021 worden de voorbereidingen getroffen voor een nieuwe productie waarbij in juli 2023 de opera Doctor Atomic van John Adams zal worden uitgevoerd.